Informacje

Na początku 2012 roku została powołana nowa jednostka na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW: Zakład Patologii Zwierząt Egzotycznych, Laboratoryjnych, Nieudomowionych i Ryb jako podjednostka Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej.

W jej skład weszli:

dr hab. n. wet. Wojciech Bielecki – specjalizujący się w chorobach małych ssaków, gadów oraz zwierząt nieudomowionych, posiada specjalizację z zakresu chorób zwierząt nieudomowionych

dr n. wet. Małgorzat Sobczak-Filipiak – specjalizująca się w patologii zwierząt laboratoryjnych, posiada specjalizację z zakresu chorób zwierząt laboratoryjnych

dr n. wet. Aleksandra Ledwoń – specjalizująca się w chorobach małych ssaków, gadów oraz ptaków – posiada specjalizację z zakresu chorób zwierząt nieudomowionych

dr n. wet. Borys Błaszczak – specjalizujący się w chorobach ryb zarówno ozdobnych jak i hodowlanych, posiada specjalizację z zakresu chorób ryb