Inwazyjne gatunki obce, czyli nierówna walka o dobro środowiska

Bioróżnorodność europejskiego ekosystemu jest stale poważnie zagrożona. Wśród największych szkodników wymienia się rośliny i zwierzęta, które nie pochodzą z naszej części globu, zadomawiające się w Europie i wypierające nasze rodzime gatunki.

PE przegłosował 16 kwietnia nowe zasady, na mocy których Europa łatwiej będzie mogła sobie poradzić z plagą “inwazyjnych gatunków obcych” i nie dopuścić do przenikania kolejnych przez granice UE.

Globalizacja i znaczne ułatwienie przemieszczania się po całym świecie wpłynęło nie tylko na nasze życie. Pomogły one także niektórym gatunkom roślin i zwierząt, rozprzestrzenić się poza rodzime środowisko. Część z nich jest zupełnie nieszkodliwa, niektóre jednak z inwazyjnych gatunków obcych, pozostają śmiertelnym zagrożeniem dla naszego ekosystemu.

16 kwietnia, Parlament Europejski głosował nad nowymi przepisami, ułatwiającymi walkę z rozprzestrzeniającymi się groźnymi gatunkami zwierząt i roślin.

–  Dzięki nim uda nam się nie dopuścić do wprowadzenia obcej flory i fauny na terytorium Unii Europejskiej i znacznie lepiej radzić sobie z tymi gatunkami, które już tu się zadomowiły i niszczą naszą bioróżnorodność – mówił sprawozdawca Pavel Poc (Socjaldemokraci, S&D).

Czarna lista

Walkę ze szkodnikami ułatwi specjalna europejska lista inwazyjnych gatunków obcych. Żaden z nich nie będzie mógł być wprowadzany do naszego ekosystemu, transportowany, sprzedawany na rynku, oferowany, trzymany, uprawiany czy hodowany.

–  Wysiłki, zmierzające ku ograniczeniu negatywnych efektów występowania tych gatunków będą podejmowane i koordynowane wspólnie przez wszystkie państwa członkowskie – zapewnił Poc.  –  Inwazyjne gatunki obce powodują straty w wysokości 12 miliardów euro rocznie, a szkody wciąż rosną –  dodał sprawozdawca.

Jak wykazali naukowcy, niektóre z inwazyjnych gatunków mogą być bezpośrednim zagrożeniem dla naszego zdrowia. Wiele z nich odpowiedzialnych jest za przenoszenie chorób – tak jak azjatycki komar tygrysi – który przybył do Europy wraz z importowanymi z chin towarami w 1979 r. i rozprzestrzenił dengę.

W Polsce na liście gatunków obcych zwierząt opublikowanej przez Instytut Ochrony Przyrody PAN znajduje się obecnie ponad 300 pozycji, z czego aż 119 uznano za inwazyjne i/lub ważne pod względem poznawczym i społecznym.

Redakcja EkoNews, fot. sxc.hu

Źródło: Parlament Europejski, EkoNews

Możliwość komentowania jest wyłączona.